CV

Utbildning:

  • Kandidatexamen i Sports Coaching (Göteborgs Universitet)
    Kursinnehåll: Vetenskap & Profession, Sociologiska perspektiv på idrott, Socialpsykologiska perspektiv på idrott, Pedagogiska perspektiv på idrott, Anatomi, Fysiologi, Biomekanik I och II (rörelselära & prestationsutveckling), Träningslära I & II, Vetenskapliga metoder I & II, Idrottspsykologi, Idrott & Ledarskap I & II, B-uppsats (litteraturöversikt på ämnet kvinnliga tränare), Coaching, Idrottsmedicin I, Kost, idrott & hälsa, Hållbar Sport Coaching (alla 7,5 hp) + Kandidatarbete 15hp ”Orienteering Athletes’ assumptions of gender”.
  • Yrkeslärarprogrammet inriktning specialidrott (pågående fram till 2020) 

    [In English] Bachelor in Sports Coaching (Gothenburg University)
    Courses: Science & profession, Sociological perspectives in sport, socio psycological perspectives in sport, Pedagogy on sport coaching, Anatomy, Sports Physiology, Human movement & biomechanics I & II, Training for performance I & II, Scientific methods I & II, Sports & exercise psychology, Sport & leadership I & II, Essay in Sport Science (about women coaches), Coaching, Sport medicine, Nutrition and health in sports, Sustainable Sport coaching (all 7,5 p) + Bachelor thesis (15p) ”Orienteering athletes’ assumptions of gender”.

Övrig akademisk utbildningsbakgrund:

Pedagogik och idrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan:
Perspektiv på kunskap & skola 30 hp (Kunskap & mångfald, Barn och ungdomars utveckling och lärande, Utbildning, demokrati & värdegrund, Rörelse, kropp & genus)
Idrott didaktisk inriktning I 30 hp (Idrott och hälsoämnets didaktik och vfu, Idrott, lek och grundformer 1, Idrott, lek och grundformer 2, Humanbiologi)

Journalistik vid Högskolan Dalarna
Journalistik & skriftlig PR inom idrottsområdet (7,5 hp)

Arbetslivserfarenhet

Projektledare i Göteborg för hälso- och friskvårdsprojektet Hittaut.nu 2011-2014.
Lärarvikarie Öjersjö Brunn grundskola 2008+2010-2011.

Övriga meriter

Göteborg-Majorna OK’s elitkommitté start 2008 (fortfarande aktiv)
Mediaansvarig vid arrangemanget av World Masters Orienteering Championships juli 2015
Mindre tränaruppdrag/mentorskap i Göteborg-Majorna OK start 2012 (fortfarande aktiv)
%d bloggare gillar detta: