CV

Utbildning:

Går just nu år 3 av 3 på kandidatutbildningen Sports Coaching på Göteborgs Universitet
Lästa kurser hittills: Vetenskap & Profession, Sociologiska perspektiv på idrott, Socialpsykologiska perspektiv på idrott, Pedagogiska perspektiv på idrott, Anatomi, Fysiologi, Biomekanik I och II (rörelselära & prestationsutveckling), Träningslära I & II, Vetenskapliga metoder I & II, Idrottspsykologi, Idrott & Ledarskap I & II, B-uppsats (litteraturöversikt på ämnet kvinnliga tränare), Coaching, Idrottsmedicin I, Kost, idrott & hälsa (alla 7,5 hp)

[In English] Education:
I now study Sports Coaching at Gothenburg University (bachelor programme), year 2 of 3. Courses done: Science & profession, Sociological perspectives in sport, socio psycological perspectives in sport, Pedagogy on sport coaching, Anatomy, Sports Physiology, Human movement & biomechanics I & II, Training for performance I & II, Scientific methods I & II, Sports & exercise psychology, Sport & leadership I & II, Essay in Sport Science (about female coaches), Coaching, Sport medicine, Nutrition and health in sports (all 7,5 hp).

Övrig akademisk utbildningsbakgrund:

Pedagogik och idrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan:
Perspektiv på kunskap & skola 30 hp (Kunskap & mångfald, Barn och ungdomars utveckling och lärande, Utbildning, demokrati & värdegrund, Rörelse, kropp & genus)
Idrott didaktisk inriktning I 30 hp (Idrott och hälsoämnets didaktik och vfu, Idrott, lek och grundformer 1, Idrott, lek och grundformer 2, Humanbiologi)

Journalistik vid Högskolan Dalarna
Journalistik & skriftlig PR inom idrottsområdet (7,5 hp)

Arbetslivserfarenhet

Projektledare i Göteborg för hälso- och friskvårdsprojektet Hittaut.nu 2011-2014.
Lärarvikarie Öjersjö Brunn 2010-2011.

Övriga meriter

Göteborg-Majorna OK’s elitkommitté start 2008 (fortfarande aktiv)
Guldcoach hos running.COACH start 2016 (fortfarande aktiv)
Mediaansvarig vid arrangemanget av World Masters Orienteering Championships juli 2015
Mindre tränaruppdrag/mentorskap i Göteborg-Majorna OK start 2012 (fortfarande aktiv)
%d bloggare gillar detta: